logo Zlatá vážka Ceny sociálního podnikání

FAQ - Nejčastější dotazy a odpovědi

KDO STOJÍ ZA VZNIKEM ZLATÉ VÁŽKY?

Deklarace odpovědného podnikání z.s., vedení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ČSOB a.s. a Ministerstvo práce a sociálních věcí, konkrétně část, která se věnuje rozvoji sociálního podnikání v Česku jsou hlavními iniciátory vzniku cen sociálního podnikání České republiky. A to za podpory dalších organizací a partnerů, které najdete na www.zlatavazka.cz.

 

 

CO JE DEKLARACE ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ Z.S.?

Deklarace odpovědného podnikání z.s., je vyhlašovatel a organizátor ZLATÁ VÁŽKA: Czech Social Business Awards. Jedná se o iniciativu sdružující aktuálně (duben 2023) největší počet podniků, které se přihlásili k principům sociálního podnikání v Česku. Deklarace je asociací sociálních podniků a více info o ní najdete na www.deklarace.info.

 

 

MUSÍM BÝT SIGNATÁŘEM DEKLARACE ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ, ABYCH SE MOHL ZÚČASTNIT?

Nemusíte. Můžete být součástí i jiné zastřešující organizace zaměstnavatelů zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců nebo vícero nebo také žádné. Základní pravidlo je jedno, v den podání přihlášky musí být váš podnik zveřejněný v registru www.ceske-socialni-podnikani.cz.

 

 

CO MUSÍM SPLNIT ABYCH ZÍSKAL NOMINACI?

Řádně se přihlásit v termínu, který naleznete na hlavní stránce www.zlatavazka.cz a to buď vyplněním formuláře nebo zasláním emailu na nominace@zlatavazka.cz Po ukončení termínu pro přihlášení zasedne organizační výbor, který vyhodnotí přihlášky a udělí nominace v každé kategorii. Poté vás kontaktujeme s informací o rozhodnutí nominace.

 

 

ZAVAZUJE MŮJ PODNIK PŘIJETÍ NOMINACE K NĚČEMU?

Přijetím nominace souhlasíte s principy férového sociálního podnikání. Prohlašujete tak, že jste řádným zaměstnavatelem podle platné legislativy, nezneužíváte příspěvky na chráněné pracovní místo jinak než dle uzákoněných pravidel a nezneužíváte náhradní plnění např. jeho přeprodáváním. Za takovéto prohlášení je brán fakt, že jste přijali nominaci v dané kategorii.

 

 

O CO SE VLASTNĚ HRAJE?

Především o prestiž. Již udělení samotné nominace je prestižní záležitostí, získáte certifikovaný dokument podepsaný od zástupců vrcholných institucí, které poskytly záštitu a organizátorů. A to jak v písemné, tak v digitální podobě, který si budete moci vystavit třeba na vašich webových stránkách či propagačních materiálech vašeho podniku. Všichni vítězové dostanou také unikátní sošky. Čtyři z šesti kategorií soutěží navíc o velmi zajímavé finanční odměny nebo proplacené konzultace na rozvoj jejich podnikání. Detail naleznete na domovské stránce www.zlatavazka.cz

 

 

KDO ROZHODUJE O VÍTĚZÍCH?

Pravidla najdete ZDE. Zlatá vážka má dvě poroty. Hlavní, která je složená z vyhlašovatelů a organizací, které stojí za vznikem cen sociálního podnikání (viz. otázka “KDO STOJÍ ZA VZNIKEM ZLATÉ VÁŽKY”) a pak Veřejná porota, která je složená z odborníků z různých odvětví, které mají vazbu na sociální podnikání, ESG či CSR. Jména porotců zveřejníme nejpozději osm týdnů před slavnostním galavečerem předávání cen, kdy poroty zasedají.

 

 

PROČ MÁ ZLATÁ VÁŽKA VE SVÉM PODTITULU NÁZEV PSANÝ ANGLICKY?

Jelikož má mezinárodní přesah. V rámci doprovodných akcí, kde připravujeme zážitkové eventy zejména pro zaměstnance se zdravotním a sociálním hendikepem, chystáme také kulatý stůl s velvyslanci ze zemí, kde je sociální podnikání již rozšířené.

 

 

JAK SE BUDOU CENY PŘEDÁVAT?

Na slavnostním galavečeru, kam pozveme vedle partnerů a pořádajících organizací také zaměstnance sociálních podniků. Podle myšlenky sociálního podnikání bude poměr pozvaných hostů z řad zaměstnanců sociálních podniků s hendikepem činit nadpoloviční většinu všech pozvaných hostů. Přibližujeme tak jeden z hlavních principů sociálního podnikání veřejnosti i legislativcům.

 

 

JAK SI LZE VYZVEDNOUT PO UDÍLENÍ CEN VÝHRU.

Nejpozději do 30ti dnů od slavnostního galavečera a zveřejnění výsledků vám dle podmínek darovací smlouvy dorazí na finanční odměna na vámi uvedený účet. V případě proplacených konzultací vám ve stejném termínu doputuje výzva pro uplatnění této odměny.

 

 

CO JE ORGANIZAČNÍ VÝBOR ZLATÉ VÁŽKY?

Organizační výbor je nejvyšší orgán ZLATÁ VÁŽKA: Czech Social Business Awards. Schvaluje nominace a v případě, kdy dojde k rovnosti bodů v hlasování porot dodatečně v tajném hlasování členové organizačního výboru hlasují o konečném pořadí. Organizační výbor vás také může kontaktovat s možností změny kategorie, do které jste se přihlásili, to zejména v případě vhodnosti dle charakteru dané kategorie, samozřejmě s vaším souhlasem. V prvním ročníku jsou členy tohoto výboru za Poslaneckou sněmovnu PČR paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová a paní místopředsedkyně Olga Richterová, za organizátory z Deklarace odpovědného podnikání z.s. pak Zdeněk Kosour, mluvčí ZLATÁ VÁŽKA: Czech Social Business Awards a Václav Běťák, předseda Deklarace, za generálního partnera je členem výboru Eva Horucková a za Ministerstvo práce a sociálních věcí pak Anna Brabcová. 

 

 

PRO KOHO JSOU JSOU URČENÝ
CENY ZLATÁ VÁŽKA: CZECH SOCIAL BUSINESS AWARDS

Pro podniky, které se přihlásily k principům sociálního podnikání a jsou ke dni odeslané přihlášky do soutěže v registru www.ceske-socialni-podnikani.cz. Soutěžit mohou i osoby, které pomáhají zaměstnancům v sociálním podniku a nebo instituce, které příkladně spolupracují se sociálními firmami.

 

 

MOHU PŘIHLÁSIT DO KATEGORIÍ SÁM SEBE ČI SVOJI FIRMU

Ano, stačí vyplnit formulář na webových stránkách www.zlatavazka.cz nebo poslat email na nominace@zlatavazka.cz.

 

 

MOHU SE ZÚČASTNIT, JE-LI MŮJ PODNIK NA CHRÁNĚNÉM TRHU PRÁCE, ALE NENÍ V REGISTRU SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ?

Nemůžete, ovšem lze si vyřídit registraci a přihlásit se k principům sociálního podnikání na www.ceske-socialni-podnikani.cz.

 

 

JAK SLOŽITÉ JE SE PŘIHLÁSIT DO KATEGORIÍ?

Celý koncept Zlaté vážky je vytvořen tak, aby byl co nejvíce přátelský. Nepotřebujete dodávat žádné výroční zprávy, audity nebo vyplňovat složité dotazníky. Rozhodli jsme se jít jinou cestou. Postačí být zveřejněný v registru www.ceske-socialni-podnikani.cz ke dni přihlášky a vyplnit jednoduchý formulář, který vám zabere jednu minutu vašeho času.

 

 

MOHU SE STÁT POROTCEM V JEDNÉ Z POROT?

O složení Hlavní i veřejné poroty rozhoduje organizační výbor. Pokud máte zájem být členem některé z porot, nejpozději do 31. července nás kontaktujte na nominace@zlatavazka.cz. Organizační výbor vaši žádost posoudí.

 

 

MOHU PODPOŘIT ZLATOU VÁŽKU?

Budeme velmi rádi za jakoukoliv podporu. Kontaktujte nás na emailu zdenek@deklarace.info spojíme se s vámi. Veškerou podporu či zapojení schvaluje organizační výbor. 

Chybí vám odpověď na nějakou otázku? Napište nám prosím na zdenek@deklarace.info. Děkujeme za váš názor či komentář.

Přejít nahoru
Skip to content