logo Zlatá vážka Ceny sociálního podnikání

HLAVNÍ POROTA

Hlavní porota rozhoduje o vítězích ve čtyřech kategoriích: Inovativní podnik, Rozvoj regionu a Inspirativní spolupráce a Asistent roku.

Je složená z organizátorů, partnerů a zástupců politických klubů.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, poslankyně a předsedkyně TOP 09. Vystudovala andragogiku a personální řízení, poté ekonomii a management v průmyslu. V současné době je nejvýše postavenou ženou – ústavní činitelkou České republiky. Dlouhodobě se věnuje sociální problematice a významnou součástí jejího života je i dobrovolnická práce s postiženými lidmi a dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je vlivným hlasem hájícím práva žen v politice i mimo ni.

Ředitel sociálního podniku Kolibřík CSR, společnosti, která se věnuje již desátým rokem zaměstnávání zdravotně znevýhodněných kolegů. Do segmentu sociálního podnikání přešel před 5 lety po kariéře v komerční sféře na vyšších manažerských pozicích,  protože ho velmi oslovilo propojování dvou zdánlivě odlišných světů – korporátního a sociálního. Spoluzakladatel a radní Deklarace odpovědného podnikání, která je aktuálně největší iniciativou zastřešující sociální podniky v Česku. Inicioval vznik série eventů a workshopů sdružených do Týdnů sociálního podnikání ve Sněmovně.  Je také autorem podcastu o sociálních firmách a politice Trochu Jiná Firma.

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poslankyně za Českou pirátskou stranu. Vystudovala překladatelství a korpusovou lingvistiku, ve svém politickém působení se expertně věnuje sociální politice. V letech 2017–2021 působila jako místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku a členka Výboru zdravotního a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Dlouhodobě podporuje sociální podnikání a angažuje se v přijetí zákona o registrovaném sociálním podniku.

Od října 2021 poslankyně Poslanecké sněmovny za ODS. Již 4. volební období je starostkou obce Vacenovice na Hodonínsku. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Brně. Ve svém politickém působení se zaměřuje především na veřejnou správu, regionální rozvoj a sociální politiku. Ve volném čase se ráda věnuje včelaření a je mimo jiné známá podporou moravského folklóru.

Od října 2021 poslankyně Poslanecké sněmovny za STAN a od roku 2022 zastupitelka města Lišov na Českobudějovicku. Vystudovala management na Vysoké škole ekonomické v Praze a později také na Univerzitě Karlově. Jelikož pracovala jako pedagožka a výchovná poradkyně, zabývá se mimo jiné i oblastí vzdělávání, je předsedkyní školské rady v Lišově. V PS působí ve výborech zabývajících se sociální politikou, vědou, vzděláním, kulturou, mládeží a tělovýchovou. Založila Iniciativu Pivoňka, která se snaží dostat děti od počítačů, mobilů a tabletů a vede je ke zdravému pohybu a ochraně životního prostředí.

Od října 2021 poslankyně Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL. Vystudovala politologii a sociální politiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala mimo jiné jako poradkyně Petra Pitharta pro oblast evropských vztahů a jako poradkyně působila i ve sboru poradců premiéra Jana Fischera. Nyní se věnuje především tématům sociální a rodinné politiky, např. slaďování rodiny a práce a rovným příležitostem.

Od roku 2021 poslankyně Poslanecké sněmovny za TOP 09 a místopředsedkyně klubu poslanců TOP 09. Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství francouzského a německého jazyka, a poté pracovala jako učitelka. V roce 2010 byla zvolena zastupitelkou městyse Větrný Jeníkov, působila také jako koordinátorka tamní Komunitní školy a knihovnice. Od roku 2014 do roku 2022 byla starostkou Větrného Jeníkova. V Poslanecké sněmovně je členkou Výboru pro sociální politiku a Výboru pro zdravotnictví. Zásadním tématem je pro ni vzdělávání dětí s kombinovaným postižením, ale také diverzita nejen ve sněmovních palácích.

Od roku 2017 poslankyně Poslanecké sněmovny za SPD, v letech 2018–2022 zastupitelka města Brna. Žije v Brně, vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií. Před politickou kariérou pracovala jako obchodní manažerka. Zabývá se sociální politikou, náhradní výchovnou péčí a ochranou lidských práv. Angažovala se jako dobrovolník v neziskové organizaci Iktus o.p.s., která pomáhá lidem po mozkové mrtvici navrátit se do plnohodnotného života.

Od roku 2017 poslankyně Poslanecké sněmovny za ANO 2011 a od roku 2018 zastupitelka města Ústí nad Labem. Vystudovala odpadové hospodářství na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Jejím profesním zaměřením je především ekologie a ochrana životního prostředí, ale věnuje se mimo jiné i tématům sociálně vyloučených lokalit. V červnu 2019 se dokonce přestěhovala do vyloučené lokality Předlice v Ústí, aby poznala místní život i problémy. Tento pobyt pro ni představuje také inspiraci do další politické aktivity. 

Eva působí v ČSOB jako specialistka v útvaru Společenská odpovědnost a udržitelnost. V bance pracuje přes 21 let a její agendu tvoří především spolupráce s organizacemi z neziskového sektoru a koordinace společensky prospěšných aktivit dle CSR strategie. Stála u zrodu grantového programu pro sociální podniky, který posledních sedm let vedla a na který od roku 2023 navazují národní ceny Zlatá vážka: Czech Social Business Awards.

Ředitelka Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, která se dlouhodobě věnuje lidem se zdravotním znevýhodněním, lidem opuštěným a diskriminovaným. Pochází z Litvy, v České republice však žije již 30 let. Vystudovala Právnickou fakultu UK, pět let působila ve Fóru dárců a od roku 2008 pracuje ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Nejdříve měla na starosti PR a fundraising, od roku 2016 je ředitelkou nadace. Jejím posláním je pokračovat v odkazu první ženy Václava Havla.

Reportérka pražské redakce zpravodajství České televize, scenáristka, režisérka a moderátorka. Absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykové univerzity v Brně. Zabývá se sociálními tématy, problematikou menšin a zdravotnictvím. Ve středu jejího zájmu je také závislost dětí na alkoholu, drogách a počítačích, problematika hendikepovaných a bezdomovectví.

Ředitelka odboru integrace na trh práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Vystudovala Mezinárodní studia a Veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK. V minulosti působila v nevládním i státním sektoru, zejména v oblasti migrace a lidských práv. Byla ředitelkou Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty, dříve působila v Amnesty International, v kanceláři OSN v Praze či v oblasti evropských fondů. Dlouhodobě se zabývá problematikou diskriminace a rovných práv, integrací znevýhodněných skupin, vzděláváním a integrací na trh práce.

Od roku 2019 pracuje v Nadaci 02, kde aktuálně z pozice manažerky koordinuje a rozvíjí projektové aktivity. Primárně se věnuje programu O2 Chytrá škola a Bezpečně v síti, který má za cíl posouvat české školství směrem k 21. století a učit veřejnosti bezpečnému pohybu v online prostoru. Dominika vystudovala Fakultu zdravotnictví a sociální práce na Slovensku, působila jako terénní sociální pracovnice ve vyloučených lokalitách.  V letech 2007-2011 pracovala pro organizaci Člověk v tísni. Od roku 2016 působí v oblasti společenské odpovědnosti firem, mimo jiné zastávala pozici programová manažerka v neziskové organizaci Byznys pro společnost.

Ředitel Domova sv. Anežky a předseda Deklarace odpovědného podnikání. Vystudovaný pedagog, který se takřka od počátku své profesní dráhy se věnuje podpoře dětí a dospělých, kteří se potýkají se zdravotním znevýhodněním. S touto oblastí má zkušenosti z pozice vyučujícího, asistenta, psychosociálního pracovníka i ředitele. Věnuje se podpoře sociálního podnikání, protože věří, že práce je jedním ze základních práv každého člověka a ideální cestou k osobnímu rozvoji i k integraci do společnosti.

Ředitel Domova sv. Anežky a předseda Deklarace odpovědného podnikání. Vystudovaný pedagog, který se takřka od počátku své profesní dráhy se věnuje podpoře dětí a dospělých, kteří se potýkají se zdravotním znevýhodněním. S touto oblastí má zkušenosti z pozice vyučujícího, asistenta, psychosociálního pracovníka i ředitele. Věnuje se podpoře sociálního podnikání, protože věří, že práce je jedním ze základních práv každého člověka a ideální cestou k osobnímu rozvoji i k integraci do společnosti.

Přejít nahoru
Skip to content