logo Zlatá vážka Ceny sociálního podnikání

ODBORNÁ POROTA

Veřejná odborná porota hlasuje o vítězích ve dvou kategoriích: Osobnost roku a Instituce roku. Je složená z odborníků napříč oblastí sociálního podnikání, ESG a udržitelnosti.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva, národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny a náměstkyně ministra pro evropské záležitosti. Vystudovala speciální pedagogiku, v minulosti působila jako náměstkyně ministra školství, vedla Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání a byla předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte. Je držitelkou ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za prosazování kvality a otevřenosti vzdělávacích systémů a aktivity v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti.

Vrchní ředitel pro oblast Řízení úvěrů a udržitelnost a člen představenstva ČSOB. Absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT, v ČSOB pracuje od roku 1993. Za tu dobu prošel mnoha specializovanými útvary od ředitele pobočky v Pardubicích až po člena představenstva, kterým se stal v roce 2008. Mimo jiné řídil útvary Korporátní a institucionální klientela, Retailová klientela, Personální a strategické řízení, Lidské zdroje a transformace, KBC Global Services Czech Branch, Specializované bankovnictví a pojištění. Od 1. února 2018 zastává pozici vrchního ředitele pro oblast Řízení úvěrů a udržitelnost. Je členem Správní rady České transplantační nadace.

Manažerka v oblasti finančnictví, nyní v ČSOB zodpovědná za oblast Shared Services&Operations. Za svou kariéru působila na mnoha manažerských pozicích. Se svým týmem „prošlapala“ v korporátním světě cestu pro spolupráci se sociálními podniky a vytvořila tak pro hendikepované spoluobčany desítky pracovních příležitostí ve skupině ČSOB. Hranice pracovních příležitostí a integrace zdravotně postižených posouvá stále dále. Věnuje se také mentoringu. Pomoc potřebným je jí blízká v pracovním a především v osobním životě.

Spisovatelka, novinářka, autorka knižních bestsellerů a zakladatelka nadačního fondu Be Charity, jehož posláním je podporovat dlouhodobě nemocné a znevýhodněné. Bára je také nadšenou propagátorkou zaměstnávání hendikepovaných zaměstnanců.

Úspěšná manažerka v oblasti finančnictví, v současné době zastává v České spořitelně pozici Chief Diversity Officer. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, působila na různých manažerských pozicích. Po mateřské dovolené se nyní jako šéfka pro diverzitu věnuje stanovení strategie a priorit České spořitelny v této oblasti. Jejím cílem je vytvářet bezpečné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance včetně zdravotně znevýhodněných a bořit předsudky, kterým lidé s nějakou diagnózou mohou čelit.

Zakladatelka a ředitelka vzdělávací a poradenské organizace Spiralis. Více než 25 let se zaměřuje na rozvoj aktivit občanské společnosti a sociální ekonomiky v ČR, zvyšování stability, udržitelnosti a dobrého jména neziskových organizací a sociálních podniků. Autorka a manažerka rozsáhlých veřejně prospěšných projektů se zaměřením na vzdělávání a rozvoj znevýhodněných skupin. Vede platformu Spektrum rozvoje žen na podporu občansky aktivních žen a Platformu rozvoje NNO, celorepublikovou síť 28 regionálních organizací se zaměřením na zkvalitnění života venkovských a městských oblastí.

Konzultantka, lektorka, editorka a obhájkyně zranitelných, která se více než 15 let zabývá komunikací a medializací veřejně prospěšných témat, společenskou odpovědností a vzděláváním dospělých. Vystudovala andragogiku a němčinu pro ekonomickou sféru. Je spoluzakladatelkou platformy Spektrum rozvoje žen při Spiralis.  Autorsky i realizačně se podílí na PR strategiích a mediálních kampaních na podporu neziskových veřejně prospěšných organizací a sociálních podnik ů(Posilujeme Česko, Centrum Paraple, Národní asociace dobrovolnictví, Centrum Locika, Awen Amenca, České ILCO aj.)

Propagátorka sociálního podnikání, která přes 13 let pracuje na projektech, které sociální podnikání podporují. Vystudovala management a marketingu na VŠE a Fakultě sociálních věd UK v Praze. Pro MPSV pracuje od roku 2014 v rámci projektů Podpora sociálního podnikání v ČR, nyní na projektu RESP – rozvoj ekosystému sociálního podnikání. Na starost má mainstreaming a osvětu a také regionální poradenskou síť SPointů. Její původní profesí je marketing a ten zúročuje v rámci některých projektů jako lektorka, konzultantka a mentorka marketingu sociálních podniků.

Aktuálně pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se zaměřuje na oblast sociálního podnikání, jakožto hlavní garant věcných aktivit v rámci projektu „Rozvoj ekosystému sociálního podnikání“. V projektu zodpovídá za věcnou správnost a realizaci všech výstupů a aktivit projektu, včetně kompletního dohledu nad směřováním projektu. Dohlíží například na plnění monitorovacích indikátorů, dodržování harmonogramu projektu, podílí se na přípravě zadávacích dokumentací a na výběru dodavatelů a odpovídá za správnost, včasnost a komplexnost zpracovávaných materiálů. Šárka vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého.

Koordinátorka regionálního centra pro sociální podnikání SPoint pro Prahu a Střední Čechy. Kromě individuálních konzultací se podílí také na propagaci, networkingu a vzdělávání v oblasti sociálního podnikání. Vystudovala ergoterapii na UK v Praze a Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Na problematiku zaměstnávání lidí se znevýhodněním se specializuje již 18 let. Působila v o.s. Asistence, poté se stala jednou ze dvou zakladatelek pražského sociálního podniku Hračkotéka, který 13 let vedla.

Petra Francová se tématu sociální ekonomiky a sociálního podnikání věnuje odborně od roku 2004. Působí dlouhodobě v neziskovém sektoru a založila několik neziskových organizací. Věnuje se definicím, principům a indikátorům sociálních podniků. Má praktické zkušenosti s fungováním sociálních podniků a poskytuje jim individuální konzultace. Účastní se prací na přípravě zákona o sociálním podniku a spolupracuje s MPSV na nastavování podmínek pro sociální podnikání v ČR.

Zakladatelka Breakfaststory, platformy na podporu sociálního podnikání a osob v nouzi. Od r. 2020 v sociálních podnicích uvařili 45 tisíc porcí jídla, které věnovali seniorům a samoživitelům. Lucie je bývalá business developerka, dnes propagátorka rovných příležitostí a nadšená filantropka, jejíž vášní je právě sociální podnikání. Je laureátkou ceny Via Bona za rok 2020, kterou každoročně uděluje Nadace Via za filantropický počin. Letos si odnesla zvláštní poděkování od Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové v rámci Cen Olgy Havlové. 

Docentka na Ústavu Managementu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zde založila Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti a této problematice se věnuje i ve své výuce a výzkumu. Pořádá odborné přednášky, diskusní setkání, exkurze, konference a charitativní akce. Aktivně se angažuje v rozvoji udržitelnosti na vysokých školách. Je také lektorkou kurzů pro veřejnost, podniky a další organizace ve výše zmíněných oblastech. V roce 2019 získala Cenu rektorky za významný příspěvek v rozvoji občanské společnosti. Jejím cílem je zvyšovat povědomí o společenské odpovědnosti mezi studenty, ale také širokou veřejností, a motivovat je k odpovědnějšímu chování.

Specialistka na marketing a komunikaci, spoluzakladatelka kreativní a obsahové agentury KALEIDOO, která má na svědomí vizuální i komunikační koncept cen ZLATÁ VÁŽKA: Czech Social Business Awards. V minulosti působila jako novinářka a vedla marketingový tým v nevládní organizaci. Její nejsilnější doménou je příprava komunikačních a marketingových strategií, které jdou mimo zajeté koleje, s důrazem na CSR.

Od roku 2010 působí v sociálním podniku Sdružení Neratov, z.s. (založeno1992) jako finanční a marketingový ředitel. Spolek zaměstnává 250 lidí, z toho 180 s postižením a provozuje také sociální služby, které podporuje svojí rozsáhlou hospodářskou činností. Vystudoval VUT Brno, v roce 1998 se stal členem představenstva České pojišťovny Slovensko v Bratislavě a od roku 2000 ji řídil jako ředitel. V roce 2010 z pojišťovny odešel a založil vlastní makléřskou společnost JNP Finance a.s. Od roku 2011 je ředitelem spolku PONS 21, který postavil školu pro chudé děti v Indii pro 500 dětí a dále ji podporuje. V roce 2011 založil sociální podnik Anpora v Brně, který zaměstnává 40 lidí s postižením a jeho hlavní pracovní činností jsou kompletační práce.

Jednatel ve společnosti Teamium s.r.o., spoluzakladatel Deklarace odpovědného podnikání. Vystudoval marketing a management na Slezské univerzitě v Opavě a MBA na Asian Institute of Management.. Téměř 20 let pracoval v bankovnictví a logistice, v roce 2018 se však rozhodl svoje zkušenosti a znalosti uplatnit v sociálním podnikání. Vede sociální podnik Mediateam CZ, od roku 2023 působící pod názvem Teamium (TEAM i UM). Teamium společnosti ukazuje, že i s hendikepem lze nabídnout prvotřídní kvalitu služeb. Společnost působí především v logistice, službách pro seniory a kavárenství a v současné době zaměstnává přes 160 lidí s duševním či fyzickým hendikepem.

Výkonný ředitel, zakladatel a jednatel skupiny Kolibřík CSR, která již přes deset let vytváří důstojnou práci pro zdravotně znevýhodněné občany Česka a napomáhá jejich znovuzapojení do společnosti. Prvním projektem skupiny bylo zákaznické centrum v Brně, postupem času se Kolibřík rozšířil do dalších měst i dalších odvětví a nyní zaměstná více než 100 hendikepovaných kolegů. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně, věnuje se charitativním projektům pro děti v dětských domovech a na Ukrajině, organizuje Kurzy Alfa.

Ředitelka pro sociální oblast a rozvoj skupiny sociálních podniků Etincelle. Vystudovala veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK, již během studia začala pracovat na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako projektová manažerka pro ESF. Již 13 let se pohybuje v neziskovém sektoru a sociálním podnikání. Je expertkou na zaměstnávání lidí se specifickými potřebami a v posledních několika letech se zabývá problematikou koncepce náhradního plnění a stavem Lékařské posudkové služby. Mimo jiné vede projekt O KROK, který dostal se svým Troublegangem cenu Inovace v sociálních službách v roce 2022.

Od roku 2005 působí v Kooperativě, kde zastával jedenáct let pozici marketingového ředitele. Nyní vede tým CSR a zároveň je výkonným ředitelem Nadace Kooperativy. Angažuje se například v oblasti dopravní bezpečnosti skrze dceřinou společnost Nadace Kooperativy – Platformu VIZE 0. Dále v rámci působení v CSR Kooperativy stojí za řadou projektů a iniciativ z oblasti udržitelnosti, filantropie, zapojování zaměstnanců i odpovědného podnikání. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a v minulosti prošel společnostmi jako je O2, ČSOB, ČSA a přednášel marketing a CSR na vysokých školách.

Šéfredaktorka časopisu Heroine, který vede od května 2020. Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze a žurnalistku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Svou profesní dráhu začínala v redakci Elle, kde si v letech 2000–2004 vyzkoušela redakční funkce od redaktorky kultury po redaktorku jídla. Zakládala a pět let vedla časopis Yellow. Devět let byla šéfredaktorkou Ženy a života. Vymyslela soutěž Žena roku. Když nepracuje, věnuje se synovi a partnerovi, cvičí a zkoumá všechny nástroje na to, jak být v životě šťastnější.

Přejít nahoru
Skip to content