VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ PODPOŘÍ ZLATOU VÁŽKU

Deklarace odpovědného podnikání z.s. (dále DEKLARACE) a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (dále VDV) spolu absolvovaly schůzku, na které Deklarace představila poslání a cíle nově vznikající soutěže ZLATÁ VÁŽKA: Czech Social Business Awards (dále Ceny).

Obě organizace se společně dohodly na podpoře tohoto projektu, jehož hlavním cílem je popularizovat téma zaměstnávání zdravotně a sociálně znevýhodněných osob a seznamovat veřejnost i legislativce s inspirací v oblasti spolupráce se zaměstnavateli zdravotně a sociálně znevýhodněných zaměstnanců.

VDV se dlouhodobě věnuje podpoře lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným. Posláním VDV je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav sami těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. A právě zde nalezly spolupracující organizace průsečík témat.

„Naše nadace se krom dalšího dlouhodobě věnuje problematice integrace zdravotně i sociálně znevýhodněných osob. Podporujeme sociální projekty neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“, i projekty k začleňování dětí, mladých i dospělých lidí se zdravotním handicapem do života společnosti. Jedním z účinných nástrojů, jak v případě osob ze sociálně znevýhodněných skupin dosáhnout jejich plné integrace, je právě sociální podnikání,“ uvádí Monika Granja, ředitelka VDV.   

Organizátorem Cen je DEKLARACE, iniciativa zastřešující více než 80 zaměstnavatelů hendikepovaných zaměstnanců, spolu s generálním partnerem ČSOB. Ceny získaly záštitu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a podporu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

„Velmi si vážíme zapojení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové do projektu, sdílíme stejné myšlenky v oblasti integrace znevýhodněných občanů a těším se, že je prostřednictvím ZLATÁ VÁŽKA: Czech Social Business Awards budeme společně rozvíjet,“ dodal Zdeněk Kosour, člen rady DEKLARACE a mluvčí Cen.

Ceny ZLATÁ VÁŽKA se budou udělovat v 6 kategoriích: Inovativní podnik, Rozvoj regionu, Inspirativní spolupráce, Asistent/ka roku, Osobnost roku a Instituce roku. O prvních čtyřech kategoriích rozhoduje Hlavní porota, o kategoriích Osobnost roku a Instituce roku pak Veřejná porota složená z odborníků. Hledání inspirativních příběhů sociálního podnikání startuje 20. dubna a až do 31. července 2023 může veřejnost či samotné sociální firmy přihlašovat zajímavé projekty prostřednictvím webových stránek www.zlatavazka.cz.

Kontakty pro novináře:

DEKLARACE: Zdeněk Kosour, tel: 734 750 745, zdenek@deklarace.info

VDV: Mgr. Terezie Jenisová, tel: 606 736 657, jenisova@vdv.cz

Na fotografii zleva: Zdeněk Kosour, mluvčí cen národních cen sociálního podnikání a člen rady Deklarace, Monika Granja, ředitelka VDV a Eva Horucková, ČSOB, která je generálním partnerem Cen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Přejít nahoru
Skip to content